Österslättsskolan erbjuder sommarskola

posted in: Nytt | 0

Även i år erbjuder Österslättsskolan sommarskola för elever som har eller riskerar F i ett eller flera ämnen. (Gäller Österslättsskolans elever i åk 7 – 9.) Sommarskolan infaller vecka 24 (12/6 – 16/6) kl. 09.00 – 14.00. Frukt och lunch erbjuds. Busskorten fungerar inte, så behöver man bussbiljetter, ska detta fyllas i på anmälan.

För att anmäla sig behöver man fylla i och lämna in anmälningsblanketten och Skolverkets blankett till sin mentor senast den 24:e maj. För sent inlämnade anmälningar tas inte emot.

Elevanmälan sommarskola 2017

Skolverkets blankett för underskrift