Mångspråksbiblioteket

På Österslättsskolan har ungefär 1/3 av eleverna annat modersmål än svenska. Skolbiblioteket samarbetar med undervisande lärare i svenska som andraspråk för att kunna vara en resurs i elevernas språk- och läsutveckling. Två gånger... READ MORE