Sjukanmälan

Ring 0454-72 00 26

Via Dexter på webben (bankID)

Via Dexter app

Nytt frånvarosystem i Dexter

Klicka & Läs mer här

Aktuellt på skolan

vecka 46 – PRAO – 8A, 8B

vecka 47 – PRAO – 8C, 8D

Läxläsning i biblioteket på tisdagar kl 15.00-16.30

Pågående Erasmusprojekt:

Klicka och läs mer här

Viktiga datum

25 november – studiedag

Tryggare skola

Österslättsskolan deltar just nu i projektet ”Tryggare skola” som har initierats av Länsstyrelsen. Personal från organisationen Tryggare Sverige har varit på skolan vid tre tillfällen under hösten och genomfört elevdialoger, fokusgruppintervju med representanter... READ MORE