Österslättsskolan
Erik Dahlbergsvägen 14
374 81 Karlshamn
Sjukanmälan: via Dexter 0454-72 00 26 (görs dagligen innan 07.30)

Expedition: 
Tina Book  0454 – 813 30, christina.book@utb.karlshamn.se

Rektor: Salim Saab 0454 – 813 31, salim.saab@utb.karlshamn.se

Specialpedagog: Karin Petersson  0454 – 813 93, karin.petersson@utb.karlshamn.se

Lärare:  Alla lärares mejladresser hittar ni här

Skolsköterska: Anneli Bengtsson 0454 – 813 39, anneli.bengtsson@utb.karlshamn.se
Skolkurator: Helena Westlund 0454 – 813 47, helena.westlund@utb.karlshamn.se

SYV: PG Frejborn 0454 – 813 35, 0702 – 666233, pg.frejborn@utb.karlshamn.se
Bibliotek: Therese Allén 0454 – 813 46, therese.allen@utb.karlshamn.se

Vaktmästare: 0454 – 813 41, 0702 – 65 00 22
Kök: 0454 – 813 45

Kontakt: osterslattsskolan@utb.karlshamn.se
E-post till personal: förnamn.efternamn@utb.karlshamn.se
E-postlista över mentorer finns här.