Österslättsskolan

Österslättsskolan är en 7-9-skola som är belägen i Karlshamns centrala delar. Skolans placering, med närhet till såväl natur som hav, ger goda förutsättningar för varierad undervisning och uteaktiviteter.

Öppettider

Expeditionen är öppen måndag – fredag kl 07:30 – 16:30

Verksamheten

Österslättsskolan är numera en skolenhet med en rektor och en biträdande rektor. Personalen finns uppdelad i arbetsenheter och mentorsgrupper.

Österslättsskolans lokaler är väl anpassade för verksamheten. Idrottssalarna är nyrenoverade och det finns även tillgång till ett nybyggt gym. I skolans lokaler ingår även matsal med tillagningskök, tillgång till Stadsteatern som även är skolans aula, välutrustade specialsalar och en mycket väl utrustad musikinstitution.

Datorn är ett viktigt redskap i elevernas studier. Samtliga elever får under studietiden på Österslättsskolan låna en elevdator och har då också tillgång till skolans trådlösa nätverk.

På Österslättsskolan finns även förberedelseklassen för årskurs 7-9. Modersmålslärarna och studiehandledningslärarna utgår från skolan.

Skolan har en heltidsanställd administratör, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog och skolbibliotekarie.