Här kommer man till Österslättsskolans biblioteks hemsida.

Några bilder av aktiviteter i biblioteket. Det finns bland annat läxhjälp och undervisning i källkritik.