Mentorer
Álvaro Ripoll Cabrera, alvaro.ripollcabrera@utb.karlshamn.se
Jennie Kjellsson, jennie.kjellsson@utb.karlshamn.se

Schema 7d