Tryggare skola

posted in: Nytt | 0

Österslättsskolan deltar just nu i projektet ”Tryggare skola” som har initierats av Länsstyrelsen. Personal från organisationen Tryggare Sverige har varit på skolan vid tre tillfällen under hösten och genomfört elevdialoger, fokusgruppintervju med representanter från personalen och besiktning av skolmiljön. Under gårdagen presenterades analysen för en arbetsgrupp bestående av två elevskyddsombud samt personal både från skolan och från aktörer utanför skolan.

Analysen gav en övervägande positiv bild av att Österslättsskolan är en skola där eleverna känner sig trygga och trivs. Den visade även att skolan har ett aktivt arbete med elevernas trygghet på en övergripande nivå och har tagit genomtänkta beslut kring de miljöer som finns på skolan för att eleverna ska känna sig trygga. 

I nästa steg ska arbetsgruppen genomföra en diskussion kring analysen och de fokusområden som valts ut för att ytterligare stärka arbetet kring elevers trygghet på skolan.

Citat från elever
dav
cof