Skolstart – uppdaterad

posted in: Nytt | 0

Skolan börjar igen måndagen den 15/8.  Ni som ska börja åk 7 börjar kl. 8.00 och kommer att bli omhändertagna av sina mentorer under hela dagen.

Ni som ska börja i åk 8 och åk 9 börjar kl.10.00. Listor med mentorssalar kommer att finnas uppsatta vid ingångarna. Under förmiddagen blir det träff med mentorerna för schemagenomgång och annat. Efter lunch blir det andra aktiviteter.

OBS!  Ni som börjar språkklass/förberedelseklass börjar klockan 09.00.

Vad gäller eventuella förändringar i busstider, för morgonturerna, se Blt.se eller kommunens hemsida.

Varmt välkomna, alla nya och gamla elever! /Personalen på Österslätt