Rektor:  Salim Saab, 0454 – 813 31, salim.saab@karlshamn.se

Tf Bitr. rektor: Nina Bergstrand, 0454 – 57 45 92

Kontaktuppgifter till mentorer, finns nedan. 

Namn

Signatur

E-post adress

Klass

Adam Åberg adam.aberg@utb.karlshamn.se 9DM1
Álvaro Ripoll Cabrera ARC alvaro.ripollcabrera@utb.karlshamn.se 7d
Emelie Palmqvist EP emelie.palmqvist@utb.karlshamn.se 9i3
Anna Carlsson AC anna.carlsson01@utb.karlshamn.se 7e
Anna Håkansson AH anna.hakansson@utb.karlshamn.se 8a
Daniel Bornéus Bos daniel.borneus@utb.karlshamn.se 8f
Danielle Tourwe DT danielle.tourwe@utb.karlshamn.se 9DM2
Emma Gunnarsson Gn emma.gunnarsson@utb.karlshamn.se 7c
Freddy Stark FS freddy.stark@utb.karlshamn.se 9i3
Ghassan Al-Obaidi GA ghassan.alobaidi@utb.karlshamn.se FBK
Gunilla Dietrichson Dtn gunilla.dietrichsson@utb.karlshamn.se 9M2
Hanna Olsson Friberg HOF hanna.olssonfriberg@utb.karlshamn.se 7e
Hans Bergman Bn hans.bergman@utb.karlshamn.se 8d
Håkan Mattisson Mn hakan.mattisson@utb.karlshamn.se 8e
Henrik Jonsson HJ henrik.jonsson@utb.karlshamn.se 8a
Birgitta Olsson Osn birgitta.olsson@utb.karlshamn.se 7b
Victor Tufvesson VT victor.naumann@utb.karlshamn.se 7b
Jennie Kjellsson Kjn jennie.kjellsson@utb.karlshamn.se 7d
Jennie Mattsson JM jennie.mattsson@utb.karlshamn.se 8b
Jens Nilsson Nj jens.nilsson@utb.karlshamn.se 9M1
Jimmy Sjöholm Sjm jimmy.sjoholm@utb.karlshamn.se 9M2
Johnny Conradsson Cn johnny.conradsson@utb.karlshamn.se 9i1
Johnny Sundström JSm johnny.sundstrom@utb.karlshamn.se 7a
Karin Petersson Prn karin.petersson@utb.karlshamn.se 8c
Lena Torshall Tl lena.torshall@utb.karlshamn.se 8f
Lotta Ljung ACL annecharlotte.ljung@utb.karlshamn.se 7a
Magnus Jonsson MJ magnus.jonsson@utb.karlshamn.se 8c
Mikael Nord MNd mikael.nord@utb.karlshamn.se 9DM2
Marina Jönsson MJn marina.jonsson1@utb.karlshamn.se 8d
Marita Bergkvist Bt marita.bergkvist@utb.karlshamn.se 9i2
Mats Andreasson Asn mats.andreasson@utb.karlshamn.se 7c
Mikael Nord MNd mikael.nord@utb.karlshamn.se 9DM2
Monica Johansson Js monica.johansson1@utb.karlshamn.se 9M1
Niklas Henriksson NH niklas.henriksson@utb.karlshamn.se 9i1
René Saulesco Sco rene.saulesco@utb.karlshamn.se 7e
Sanja Sesvecan Eriksson SSE sanja.sesvecaneriksson@utb.karlshamn.se
Tobias Bengtsson TB tobias.bengtsson@utb.karlshamn.se 9i2
Venus Shehab VHA venus.shehab@utb.karlshamn.se 8b


Varje klass har minst två mentorer. För att se vilka mentorer som ingår i vilken klass, samt schema, kalender m.m för de olika klasserna, klicka på aktuell klass överst på sidan.