Rektor:  Salim Saab, 0454 – 813 31, salim.saab@karlshamn.se

Kontaktuppgifter till mentorer, finns nedan:

Namn

Signatur

E-post adress

Klass

       
Álvaro Ripoll Cabrera ARC  alvaro.ripollcabrera@utb.karlshamn.se 8A
Monica Persson MP   monica.persson@utb.karlshamn.se 9A
Eva Wermersson EW  eva.wernersson@utb.karlshamn.se 7D
Jimmy Sjöholm Sjm   jimmy.sjoholm@utb.karlshamn.se 7D
Daniel Bornéus Bos  daniel.borneus@utb.karlshamn.se 9F
Danielle Tourwe DT  danielle.tourwe@utb.karlshamn.se 7C
Emma Gunnarsson Gn  emma.gunnarsson@utb.karlshamn.se 8C
Niklas Bruce NBe  niklas.bruce@utb.karlshamn.se 9A
Anna-Karin Rudelius AKR  annakarin.rudelius@utb.karlshamn.se 9C
Gunilla Dietrichson Dtn  gunilla.dietrichsson@utb.karlshamn.se 7C, 7D
Hanna Olsson Friberg HOF  hanna.olssonfriberg@utb.karlshamn.se 8D
Hans Bergman Bn  hans.bergman@utb.karlshamn.se 9A, 9D
Håkan Mattisson Mn  hakan.mattisson@utb.karlshamn.se 9E
Lotta Svensson CS  charlotte.svensson@utb.karlshamn.se 9C, 9F
Birgitta Olsson Osn  birgitta.olsson@utb.karlshamn.se 8B
Victor Tufvesson VT  victor.naumanntufvesson@utb.karlshamn.se 8B
Jennie Kjellsson Kjn   jennie.kjellsson@utb.karlshamn.se 8B, 8C
Jennie Mattsson JM  jennie.mattsson@utb.karlshamn.se 9B
Jens Nilsson Nj   jens.nilsson@utb.karlshamn.se 7A, 7B
Jimmy Sjöholm Sjm  jimmy.sjoholm@utb.karlshamn.se 9M2
Johnny Conradsson Cn  johnny.conradsson@utb.karlshamn.se 7B
Johnny Sundström JSm  johnny.sundstrom@utb.karlshamn.se 8A
Camilla Persson Psn  camilla.persson@utb.karlshamn.se 9E
Lena Torshall Tl  lena.torshall@utb.karlshamn.se 9F
       
Magnus Jonsson MJ  magnus.jonsson@utb.karlshamn.se 9C
Mikael Nord MNd  mikael.nord@utb.karlshamn.se 8A, 8D
Marina Jönsson MJn  marina.jonsson1@utb.karlshamn.se 9D
Marita Bergkvist Bt   marita.bergkvist@utb.karlshamn.se 7A
Mats Andreasson Asn  mats.andreasson@utb.karlshamn.se 8C
Monica Persson MP monica.persson@utb.karlshamn.se 9A
Monica Johansson Js  monica.johansson1@utb.karlshamn.se FBK
Niklas Henriksson NH  niklas.henriksson@utb.karlshamn.se NH
René Saulesco Sco  rene.saulesco@utb.karlshamn.se 8D
       
Tobias Bengtsson TB  tobias.bengtsson@utb.karlshamn.se 7A
Venus Shehab VHA venus.shehab@utb.karlshamn.se 9B


Varje klass har minst två mentorer. För att se vilka mentorer som ingår i vilken klass, samt schema, kalender m.m för de olika klasserna, klicka på aktuell klass överst på sidan.