Möjligheternas värld

posted in: Nytt | 0

Under vecka 46 har de av skolans åttor som inte var på prao besökt ”Möjligheternas värld” på Kreativum.
Efter en kort introduktion delades eleverna in i fyra grupper. Sedan roterade de mellan fyra stationer där de fick undersöka olika saker. De olika stationerna var
1.  Konstruera mera
En station där de fick programmera i scratch för att förse en modellbil med viss mjukvara.
2. Experimentera mera
Kemi i teknikens tjänst. De fick veta hur energitillverkning går till och hur rening av vatten går till. De fick också undersöka ledningsförmågan och ph-värdet i vatten, cocacola och diskmedel
3. Game of life
Lödning på kretskort som skulle bli en del av en större helhet.
4. Jobba smartare
En metod att utföra arbete smartare. De fick arbeta med legobitar, bygga figurer som sedan skulle beskrivas för kamrat som sedan skulle byggas igen.
Det var ett uppskattat besök som säkert väckte en del tankar.