Matematik

posted in: Nytt | 0

7b arbetar med ett matematiktema. De löser problem knutna till klassen, både praktiska och teoretiska.