Lovskola under sportlovet

posted in: Nytt | 0

Österslättsskolan erbjuder lovskola för elever i åk 9 som riskerar eller har ett F i ett eller flera ämnen. (Gäller alltså endast elever i åk 9 och endast om det finns betygsvarning/ar i Unikum eller om eleven har F.)

Lovskolan äger rum mån – ons under vecka 8 (sportlovet). För att anmäla, fyll i och lämna in nedanstående blanketter (båda måste skrivas under och lämnas in) till mentor senast den 10:e februari.

Anmälan lovskola vt-17

Blankett från Skolverket ang. lovskola