Österslättsskolan
Erik Dahlbergsvägen 14
374 81 Karlshamn
Sjukanmälan: via Dexter 0454-72 00 26 (görs dagligen innan 07.30)

Expedition: 
Tina Book  0454 – 813 30,  christina.book@utb.karlshamn.se
Rektor:  Salim Saab 0454 – 813 31, salim.saab@utb.karlshamn.se
Elevhälsosamordnare:  Jessica Wiman 0454 – 813 32, jessica.wiman@utb.karlshamn.se
Specialpedagog:  Karin Petersson  0454 – 813 93,  karin.petersson@utb.karlshamn.se
Lärare:  Alla lärares mejladresser hittar ni här
Skolsköterska:  Anneli Bengtsson 0454 – 813 39, anneli.bengtsson@utb.karlshamn.se
Skolkurator:  Helena Westlund 0454 – 813 47, helena.westlund@utb.karlshamn.se
SYV:  PG Frejborn 0454 – 813 35, 0702 – 666233, pg.frejborn@utb.karlshamn.se
Bibliotek:  Therese Allén 0454 – 813 46,  therese.allen@utb.karlshamn.se
Kök: 0454 – 813 45
Kontakt: osterslattsskolan@utb.karlshamn.se
E-post till personal: förnamn.efternamn@utb.karlshamn.se
E-postlista över mentorer finns här.