Jultema

posted in: Nytt | 0

I det årliga jultemat på Ire, för våra åttor, pratar man bl a om hur 1800-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner och byggnader. Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Miljöfrågor utifrån elevens vardag. Hemortens historia. Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler. Eleverna får också prova att arbeta i olika material och tillverka kransar, smörknivar mm.