Emerich-dagen 2 februari

posted in: Nytt | 0

Vi kan med stolthet berätta att vår skola har tagit emot Emerich Roths Jubileumspris för vårt demokratiarbete på skolan. På tisdag i nästa vecka, den 2 februari, kommer Emerich Roth själv till skolan för att dela ut priset och berätta om sitt liv. Vi kommer då att ha en schemabrytande temadag då hela dagen kommer att ägnas åt mänskliga rättigheter och medmänsklighet. Det kommer att anordnas klassvisa diskussioner, frågestund med Emerich Roth, teater, musik m.m under hela dagen. 
Emerich Roth
 
”Emerich Roth, född 1924, kom till Sverige i december 1950 efter att på ett mirakulöst sätt ha överlevt nazismens barbari i fem olika koncentrationsläger. Han var med att startade Föreningen Förintelsens Överlevande i syfte att sprida kunskaper – främst i skolor – om händelserna under andra världskriget och motverka att rasismen får fotfäste i vårt samhälle. Med 30 års erfarenhet inom socialvården bland utslagna och hatiska människor vet han att det finns en väg ut ur hatet.” (citat www.emerichfonden.nu )
Här kommer ytterligare ett citat från deras hemsida.
”Österslättsskolan, i Karlshamn, får nu som första skola ta emot Emerich Roths Jubileumspris för skolans engagemang för att hålla minnet av Förintelsen levande. Emerich Roth, som överlevt nazismen i fem olika koncentrationsläger, bildade 1994 Emerichfonden. Fonden arbetar ideellt och dess syfte är att uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bäddar för en trivsam och medmänsklig skolmiljö.Skolan får priset för dess engagemang för grundläggande värden och demokratins villkor.
– Vi, ledning, personal och elever, på Österslättsskolan är mycket hedrade och ödmjuka över att vi har uppmärksammats för vårt arbete och genom det, som första skola, erhållit Emerich Roths Jubileumspris. Genom denna utmärkelse känner vi oss än mer stärkta i det fortsatta arbetet i demokratins tecken, säger rektorerna Gurli Lindvall och Marit Gustafsson Björverud i ett pressmeddelande.”
Läs mer på Emerich-fondens hemsida:

http://www.emerichfonden.nu/27januaripriset.html