Drogvaneundersökning 2016

posted in: Nytt | 0

Dags igen för en undersökning av högstadieelevernas drogvanor. Det är en levnadsvaneundersökning som alla högstadieelever deltar i. Det handlar om deras förhållningssätt till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Kommunens ANDT-strateg Jenny Andersson och Karlshamns kommun ansvarar för utformningen av enkäten. (ANDT = alkohol, narkotika, doping och tobak)

Anonym webb-enkät

Undersökningen består av ett antal frågor som eleverna besvarar anonymt under lektionstid. Elevernas mentorer handleder och undersökningen, som är webb-baserad, görs för att skolans personal tillsammans med kommunens ANDT-strateg ska kunna arbeta förebyggande och möta eleverna på bästa sätt. Vi vill gärna veta hur ungdomar tänker kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Det är frågor om hur ungdomar trivs, hemma och i skolan och hur de unga mår. Vi vill att alla ska våga säga nej till droger! De allra flesta som testar droger gör det efter att ha druckit alkohol och blivit berusade.

Varför är alkohol farligt för unga? Eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor mer ömtåliga än vuxnas. Känsligheten förklarar varför risken att bli beroende av alkohol ökar ju tidigare i livet man börjar dricka.

Alkohol är farligt för både växande och fullvuxna kroppar, men kroppsstorleken har betydelse. Risken att drabbas av akuta skador på grund av alkoholkonsumtion är särskilt stor bland unga.

Det finns tecken på att nikotin bygger om hjärnans belöningssystem så att personen blir mer benägen för missbruk av alkohol och andra droger. På så sätt hänger tobak och alkohol ihop. Studier visar att de som redan i 13-årsåldern röker, hänger ute med kompisar och har stor tillgång till alkohol löper större risk att bli storkonsumenter några år senare.

Denna undersökning görs för att unga människor är viktiga! De är vår framtid. Nästa generation. Alla barn och unga ska känna stöd från oss!

Och nu vill vi veta hur vi ska ge våra elever det stödet genom att få svar på våra frågor i enkäten. Vi vill också informera ungdomarna om att de alltid kan vända sig till elevhälsan. Om någon undrar något, känner sig bekymrad eller bara vill prata med en vuxen.

Information till föräldrar och vårdnadshavare

Våra elever får ett brev med sig till sina föräldrar med information om denna undersökning. Brevet finns här: Föräldrabrev inför undersökning

Undersökningen genomförs någon gång mellan den 4 april och den 29 april.