Skolbibliotek i världsklass

posted in: Nytt | 0

Juryn för Skolbibliotek i världsklass är nu färdig med att bedöma de drygt 100 nomineringar som inkommit. De noterar den höga kvalitet som utmärker alla de nominerade skolbiblioteksverksamheterna. Samtidigt vill juryn poängtera att utmärkelsen endast ges till skolbibliotek som är i världsklass.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!  

Österslättsskolan har, för andra året i rad, tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020!