Ledighetsanmälan, hel eller en del av en dag

Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla elever för en hel, eller en del av dag, genom att göra detta via webben. Exempelvis kan det vara del av dag som eleven behöver vara ledig för läkarbesök, tandläkarbesök eller liknande.

För ledighet av typen nöje/resa ber vi er fylla i speciell ledighetsblankett som ni finner här.  Vår policy är att sådan ledighet måste godkännas av skolan.

Välj “Lägg till ny post”.

I dialogrutan som dyker upp väljer du elev som ska vara frånvarande.

Det är viktigt att ni fyller i det datum eleven kommer att vara frånvarande, samt är noga med starttid och sluttid.  Är det hel dag, fyll i kl 8:00-16:00. Är det del av dag, fyll i de tider det gäller.

Glöm inte klicka på “infoga”.

Ni kan nu se att frånvaron är inlagd i listan av rapporterad frånvaro. Under den anmälda tiden kommer skolan inte att sakna eleven.