Alla elever i årskurs 7 inriktning på Elevens val.
De inriktningar som eleverna har att välja på är:

  • Bild och Digitalt skapande
  • Idrott och hälsa
  • Musik
  • Entreprenörskap
  • Fotboll
  • Trä- och Metallslöjd
  • Matematik
  • Hemkunskap

Elevens val/Profilval sker för tre år, vilket innebär att det val som eleven gör i årskurs 7 även gäller för årskurs 8 och 9.