Föräldramöte för åk 8 ons 5/4 kl. 18.30

posted in: Nytt | 0

På onsdag (den 5 april kl. 18.30 – 20.30) bjuds målsmän till elever i åk 8 in till föräldramöte med föreläsning av folkhälsostrategen Jenny Andersson. Hon pratar om bl.a. drogvaneundersökningen där högstadie- och gymnasieungdomar fått svara på frågor om tobak, alkohol, droger, dataspel m.m. Dessutom berättar fältsekreterare Ida la Fleur om Fältgruppens arbete bland ungdomarna. Föräldramötet avslutas med diskussioner klassvis tillsammans med mentorerna.

Plats: Österslättsskolans café

Inbjudan med all info har skickats hem med eleverna, men har den kommit bort finns den här nedanför. Anmälan till mentor (via mejl eller talong) senast fre 31/3.

Varmt välkomna!  /Österslättsskolans personal

Föräldramöte åk8 170405