Österslättsskolan kommer den 27-11-2018 att börja använda ett nytt skolnärvarosystem som kallas ”Clicksystem”.  I detta system frånvaroanmäler vårdnadshavare via sms, och när/om elev inte kommer till lektion, får vårdnadshavare ett sms och/eller ett mejl om detta.

Under vecka 46 och 47 kommer vi att börja testa systemet. Under denna period kan vårdnadshavare felaktigt få mejl om frånvaro. Dessa kan ni bortse ifrån. Vi hoppas att ni har överseende med att inkörningsperioden av ett nytt system kan innebära att fel kan inträffa. Sms/mejl som kommer efter den 27/11 bör tas på allvar. Vi kommer att använda Dexter parallellt under provperioden för att säkerställa att elevernas närvaro i skolan registreras korrekt.

I Clicksystem ”äger” eleverna själva sin närvaro genom att de själva checkar in sig på lektionerna. Syftet, att ”alla elevers närvaro ska uppmärksammas” känns som en oerhörd vinst för oss alla!

Så funkar ClickSystem

Varje elev har utrustats med en liten ”tag”. Lärare startar en lektion på en App i sin mobiltelefon. Eleverna checkar sedan in vid dörren, och läraren kontrollerar på sin mobil vilken elev som checkar in. Läraren får direkt en tydlig överblick över vilka elever som saknas från lektionen genom att de blir rödmarkerade på mobilens display. Elever som blivit sjuk- eller ledighetsanmälda väntas inte till lektionen.

 

Om ett frånvaro-sms skickas hem

Om någon elev saknas efter x antal minuter kommer vårdnadshavare att informeras genom ett sms. Om det beror på att eleven enbart var sen och sedan kommer till lektionen och checkar in kommer genast ytterligare ett sms som informerar vårdnadshavaren om detta.

 

Om något blir fel

Om ni har frågor på ett frånvaro-sms ni fått ber vi er att i första hand kontakta ämnesläraren för den aktuella lektionen. Alla lärares mejladresser hittar ni här.

 

Frånvaroanmälan

Det är viktigt att vårdnadshavare när ni får era inloggningsuppgifter (skickas per post) loggar in i ClickSystem och kontrollerar att er användarprofil med mobilnummer och mejladress stämmer, så att ni kan frånvaroanmäla eleven med hjälp av sms. Instruktion om hur man sjuk-/frånvaroanmäler medföljer brevet och finns även längst ner på denna sida.

 

Passertag

I syfte att trygga Österslättsskolans alla elever i deras skolmiljö så kommer skolans entrédörrar framöver att vara låsta. Den tag som eleverna utrustas med kommer också att öppna skolans entrédörrar under tiden 07.30-15.00. Övrig tid är skolan låst.

 

Manualer och länkar

ClickSystem inloggsida

Frånvaroanmälan via SMS

Frånvaroanmäla via webben

Kontrollera närvarostatistik