Baklängesdikter

posted in: Nytt | 0

Eleverna i 8a har under några lektioner arbetat med dikter och lekt med ord. Dessa ”reversed poems” har en betydelse när man läser dem uppifrån och ner. Provar man sedan att läsa dikten nerifrån och upp får den en helt annan betydelse.