Avslutningsveckan i korthet

posted in: Nytt | 0

Nu är vi inne i skolans sista vecka, som ser lite speciell ut. En del klasser har egna överenskommelser med sina lärare, men för de flesta ser veckan ut så här:

Tisdag 7/6

Operation Dagsverke

Onsdag 8/6

Åk 9 börjar 10.00 p.g.a att blivande sjuor besöker skolan under förmiddagen. Åk 7 och 8 börjar kl. 08.00. Dagen ägnas åt mentorstid, städning av skåp och annat praktiskt.

13.00 Sommarrock i Snäckan

18.00 Avslutningsmiddag för niorna

Torsdag 9/6

Utflyktsdag med arbetsenheterna. Ae X är på Hunnemaratippen, AeY på konstgräsplanen och Ae Z i Sternö.

Fredag 10/6

Avslutning i kyrkan kl. 11.45. Klasserna träffas en stund tidigare där de bestämt med sina mentorer. P.g.a platsbrist i kyrkan är medverkande vid avslutningen begränsad till niornas målsmän.

Bussar denna dag: ankomst kl. 11.15 (räkna själv ut avgångstid från aktuell hpl), hemfärd kl. 13.30.

GLAD SOMMAR!