Välkomna tillbaka!

posted in: Nytt | 0

Läsåret 17/18 börjar tisdagen den 22/8. 

Alla som ska börja i åk 7 börjar kl. 08:00

Alla som ska börja i åk 8 och åk 9 börjar kl.10.00. 

Listor med mentorssalar kommer att finnas uppsatta vid ingångarna.

Under förmiddagen blir det träff med mentorerna för schemagenomgång och annat. Efter lunch blir det andra aktiviteter.

Vad gäller eventuella förändringar i busstider, för morgonturerna, se Blt.se eller kommunens hemsida.