Musikklass med kulturinriktning

Profilvalet sker för tre år, vilket innebär att det val som eleven gör i årskurs 7 även gäller för årskurs 8 och 9.

Tycker du om att skapa och vill utveckla din kreativitet, ska du välja musik- och kulturklass. Här utvecklar du med utgångspunkt i musiken olika moment inom musik, drama, dans, teknik, bild och slöjd. Vi strävar efter att alla elever ska få utlopp för sin kreativitet och bli sedda och hörda. Därför arbetar vi mycket med estetiska uttryck och dessa får en central roll i vår inriktning. Det estetiska arbetet integreras med övriga ämnen i skolan.

Musik-österslätt-banner

God sammanhållning, motivation och glädje är målet när man samlas kring ett gemensamt intresse. Detta förväntas även göra avtryck under den övriga tiden i skolan. Här på Österslättsskolan har vi en lång tradition av musik/ kultur. Detta säkerställer en unik möjlighet att fördjupa ditt intresse inom området, med allt vad det innebär.

 

 

 

 

Vill du börja öva eller utveckla dina musikaliska färdigheter redan nu, når du musikens Site med instruktionsfilmer genom att klicka på bilden nedan.