Viktiga datum för gymnasievalet

25/4 – 15/5 Omvalsperiod till gymnasieval
23/5 Sista dag för Fri kvot
19/6 Sista dagen för betygskomplettering
3/7 Slutlig antagning visas på webben
21/7 Sista svarsdag på antagningsbeskedet

För mer information om gymnasievalet, läs på Syv:s sida.