osterslatt_ikon_laptopDigital profil med spelinriktning

Är du intresserad av datorspel och vill lära dig hur du kan skapa ett? Tycker du animering och programmering är kul?
Då är den digitala profilen på Österslättsskolan någonting för dig.

Den digitala profilen är inriktad mot spelutveckling. För att skapa ett spel krävs det kunskaper inom tre huvudområden; speldesign, grafik och programmering.

De kunskaper och förmågor som du utvecklar i den digitala profilen är av sådant slag att de inte är knutna till endast spelutveckling. Allt digitalt runt omkring oss är på något sätt programmerat och har du kunskaper om programmering redan på högstadiet finns det en god grund att stå på inför fortsatta studiet och arbetsliv.

För att skapa ett spel krävs det att du är kreativ, fokuserad på problemlösning, ser möjligheter, tar egna initiativ, samt kan samarbeta med andra.

Den digitala profilen är utvecklad i samarbete med Blekinge tekniska högskola och med personer som är aktiva i spelbranschen. Under läsåret gör vi studiebesök och föreläsare bjuds in till profilen för att ytterligare fördjupa elevernas kunskaper.

Är du nästa generations spelutvecklare så är Österslättsskolans digitala profil definitivt någonting för dig!