Klass 7c läser om vatten i kemi och har idag varit på studiebesök på avloppsreningsverket i Munkahus

| 0