1. Starta valfri webbläsare.
  2. Surfa in på http://osterslattsskolan.clicksystem.se/
  3. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

 

Du kommer till en panelöversikt där du kan se alla elever på Österslättsskolan som du är vårdnadshavare för:

 

 

För att kontrollera elevens närvaro – Gå till ”Närvarorapport” och välj ”Visa elever”:

 

 

Klicka upp den elev du vill visa översikt på genom att klicka i den lilla fyrkanten med pil i:

 

Du kommer till en översikt med alla ämnen eleven läser och den totala närvaroprocenten för de ämnena.
Trendindikatorn visar röd om eleven inte har nått upp till 80% närvaro för ämnet.
Observera att även giltig närvaro såsom sjukfrånvaro eller ledighet kan få trendindikatorn att visa rött.

För att öppna ämnesvyn och se närvaron i specifikt  ämne -klicka i den lilla fyrkanten med pil i: